Visi Misi

MOTTO:

“Bersatu dalam Aqidah”

VISI:

“Masjid Qoryatussalam sebagai Pusat Pemberdayaan Umat”

MISI:

1. Menjadikan masjid sebagai pusat peribadahan yang kondusif dan nyaman bagi umat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islam non formal dalam melahirkan generasi Qur’ani.
3. Menjadi wadah komunikasi dan informasi khususnya bagi warga Perumahan Qoryatussalam.
4. Menuju masyarakat Islami yang madani, sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa ta’ala.
5. Membina persatuan dan kesatuan umat.

 

%d bloggers like this: